SMT Academy
menu

Koncept Kinesis Coaching

Švýcarský Koncept mentálního tréninku

Prostřednictvím Kinesis Coachingu jsme přinesli do České republiky inovativní a úspěšný švýcarský koncept. Spojuje zkušenosti Petra Vališe a Davida Vavrušky s unikátním švýcarským konceptem mentální přípravy sportovců. Koncept vychází ze společných základů sportovní psychologie a mentálního koučinku, které jsou aplikovány do praxe prostřednictvím aplikovaného mentálního tréninku.

kinesis coaching smt academy mental training
Metodologie švýcarského konceptu

Jedinečný Koncept pro SMT Academy

Kinesis Coaching založil Petr Vališ jako nový koncept aplikovaného mentálního tréninku s důrazem na praktické využití. Vychází z jeho celoživotních sportovních i profesních zkušeností a studií ve Švýcarsku. Spojením dvou sportovních osobností Petra Vališ a Davida Vavrušky pak dalo vzniknout SMT Academy, kde se koncept postupně přizpůsobil českému prostředí. Inspirací byly metody koučování a mentoringu, které se měly promítnout do praktických forem mentálního tréninku.

Osobnost Davida Vavrušky je neoddělitelnou částí Konceptu SMT Academy. Jeho letité zkušenosti a fotbalová praxe ve vrcholových soutěžích zajistily, že naše metodiky a postupy cílí přesně na české sportovní prostředí.

Základní pilíře SMT Academy – Zkušenosti, Vzdělání a Etika

Kinesis Coaching stojí na třech nepostradatelných pilířích.

  • Zkušenosti – Zkušenostmi z praxe a znalostí sportovního prostředí. Tyto prvky nám umožňují lépe pochopit potřeby sportovců a jejich výzvy.
  • Vzdělání – Adekvátní vzdělání zaručuje, že naše přístupy jsou založeny na nejmodernějších poznatcích sportovní psychologie a mentálního koučinku.
  • Etika – Náš koncept je neoddělitelně spojen s dodržováním etických pravidel a kvalitou komunikace, která je srdcem našeho přístupu.
Koncept a filosofie SMT Academy
Koncept a filosofie SMT Academy

Úspěšné využití Konceptu v praxi

Kinesis Coaching získal svou jedinečnost z praktického uplatnění ve sportovním světě. Pramení z postupů používaných vrcholovými týmy v lyžování, tenisu a fotbale. Spojením těchto osvědčených technik si koncept našel své uplatnění i v jedinečném projektu Swiss Ski Concierge pro tu nejnáročnější světovou klientelu.

Koncept Kinesis Coaching pro mentální zdraví

Koncept Kinesis Coaching má velký přesah do oblasti osobního rozvoje. Soustředí se na celistvý rozvoj sportovce jako jednotlivce. Jeho metody nabízejí řešení vašeho mentálnímu zdraví, rozvoj sebedůvěry a trénink pozitivního mentálního nastavení. Věříme, že mentální síla a odolnost je klíčem k dosažení nejen špičkových výkonů na hřišti, ale i ke zdravému a vyváženému životu.

Kinesis Coaching je pro SMT Academy víc než koncept. Je to příslib lepšího a efektivnějšího sportovního světa, kde se zdůrazňují hodnoty olympijské rovnováhy těla a ducha. Společně s vámi, sportovci, trenéry a rodiči, budujeme novou éru sportu – éru, kde mentální příprava hraje klíčovou roli na cestě k úspěchu.