SMT Academy
menu

O SMT Academy

Vznik

Start SMT Academy

Vznik SMT Academy předcházelo setkání Petra Vališe a Davida Vavrušky. Setkání lyžařského trenéra a manažera sportovců s profesionálním fotbalovým trenérem, dvou velmi vzdálených, a přitom tak blízkých sportovních odvětví. Oba se sešli právě na kurzu pro mentální kouče, kde během celého vzdělání kvetla myšlenka, která se po letech koučování v profesionálním sportu stala skutečností. I přesto, že každé sportovní odvětví má svá specifika, Petr Vališ i David Vavruška našli společného jmenovatele většiny problémů a úskalí dnešního sportu. Je to správné mentální nastavení a psychologická příprava nejen sportovce, ale i jeho nejbližšího okolí, které ho ovlivňuje.

Poslání

Mise SMT Academy

Po letech působení v profesionálním sportu si oba zakladatelé společnosti SMT ACADEMY dali za cíl zúročit nasbírané zkušenosti a nabídnout sportovnímu prostředí to, co v současné době nejvíce potřebuje. S vývojem technologií, narůstajícími nároky a očekáváními na mladistvé, a s celkovým působením globálního světa, se sport přestává stávat pouze koníčkem, ale náročnou disciplínou. Chceme tak nabízet sportovnímu prostředí psychologické a mentorské služby, které zajistí nejen spojení s realitou a zdravý vývoj mladých sportovců, ale také profesionální psychologické a mentální vzdělávání od odborníků, kteří se ve vrcholovém sportu pohybovali.

Vize

Victory

Pomáháme sportovcům i jejich okolí k dosažení úspěchu, zlepšení, ale i řešení aktuálních mentálních a psychologických problémů. Nacházíme společně optimální cestu ke stanoveným cílům, to vše ale ne na úkor lidskosti, etiky a individuálních hodnot. Věříme tomu, co děláme, a věříme, že sportovec není jen prostředek k dosažení slávy a uznání. Vidíme sport jako prostředí, kde neexistují hranice nebo překážky, jen ty, které nám stanovují pravidla a etika sportu, a naše vlastní mentální nastavení. Činíme sport z pohledu mentálního rozvoje čistým, zdravým a rozvojovým prostředím pro každého, kdo věří v olympijské hodnoty spojující vyrovnanost a kvality těla a ducha.