SMT Academy
menu

O SMT Academy

O SMT Academy

Vznik

Start SMT AcademyVznik SMT Academy předcházelo setkání Petra Vališe a Davida Vavrušky. Setkání lyžařského trenéra a manažera sportovců s profesionálním fotbalovým trenérem, dvou velmi vzdálených, a přitom tak blízkých sportovních odvětví. Oba se sešli právě na kurzu pro mentální kouče, kde během celého vzdělání kvetla myšlenka, která se po letech koučování v profesionálním sportu stala skutečností. I přesto, že každé sportovní odvětví má svá specifika, PETR VALIŠ i DAVID VAVRUŠKA našli společného jmenovatele většiny problémů a úskalí dnešního sportu. Je to správné mentální nastavení a příprava nejen sportovce, ale i jeho nejbližšího okolí, které ho ovlivňuje.

Poslání

Mise SMT Academy

Po letech působení v profesionálním sportu si oba zakladatelé společnosti SMT ACADEMY dali za cíl zúročit nasbírané zkušenosti a nabídnout sportovnímu prostředí to, co v současné době nejvíce potřebuje. S vývojem technologií, narůstajícími nároky a očekáváními na mladistvé a s celkovým působením globálního světa se sport přestává stávat pouze koníčkem, ale náročnou disciplínou. Chceme tak nabízet sportovnímu prostředí služby, které zajistí nejen spojení s realitou a zdravý vývoj mladých sportovců, ale také profesionální náhled odborníků, kteří se ve vrcholovém sportu pohybovali.

Vize

Victory

Pomáháme sportovcům i jejich okolí k dosažení úspěchu, zlepšení, ale i řešení aktuálních problémů. Nacházíme společně zdravou cestu ke stanoveným cílům, to vše ale ne na úkor lidskosti, etiky a individuálních hodnot. Věříme tomu, co děláme, a věříme, že sportovec není jen prostředek k dosažení slávy a uznání. Vidíme sport jako prostředí, kde neexistují hranice nebo překážky, jen ty, které nám stanovují pravidla a etika sportu a naše osobní hodnoty. Činíme sport z pohledu mentálního nastavení čistým, zdravým a rozvojovým prostředím pro každého, kdo věří v olympijské hodnoty spojující vyrovnanost a kvality těla a ducha.