SMT Academy
menu

Sportovní psycholog, kouč, mentor nebo trenér?

Sportovní psycholog. Kouč. Mentální trenér. Mentor. Motivátor. Každý si nějak říká, ale jak se ve sportovní psychologii a koučinku správně orientovat?

Než začnete pátrat po ideálním kurzu a semináři, nebo jen pročítat náš blog, je třeba se seznámit s několika pojmy, se kterými naše akademie pracuje, a jak je používá.

Díky tomu budete přesně vědět, co od dané služby SMT Academy očekávat a s kým budete mít tu čest. Pojďme se tedy na tyto základní definice podívat.

Sportovní Psycholog

Psychoterapeuty či klinické psychology asi znáte – jsou to lidé, kteří vystudovali vysokoškolský obor psychologie a plně se mu věnují v profesním životě. Dokážou vám nejen poradit s vašimi problémy, ale také diagnostikovat psychiatrická onemocnění. Sportovní psychologie je specializovaná vědecká disciplína. Obor aplikované sportovní psychologie má již přesah do praxe a skutečné práci se sportovci.

U sportovních psychologů je zaměření trošku jiné. Na sportovce je často kladen obrovský tlak, který může způsobovat různé psychické potíže, bloky, syndrom vyhoření a další poměrně závažné problémy. Je tedy zřejmé, že výkon a dobrý psychický stav spolu úzce souvisí. A aby v této oblasti u sportovců vše klapalo tak, jak má, mohou se svěřit do péče sportovního psychologa.

Díky jeho postupům dochází ke správnému mentálnímu nastavení, což obvykle vede nejen k vyrovnanosti a duševnímu zdraví, ale také k vyššímu sportovnímu výkonu. Sportovní psycholog může spolupracovat také se sportovními trenéry dětí či dospělých.

Proč využít služeb sportovního psychologa?

 • pomáhá řešit hlubší problémy jako vyrovnat se s depresemi a dlouhodobým stresem
 • dokáže léčit mysl a odstranit psychické bariéry mezi hlavou a tělem
 • pomáhá se vyrovnat s životními neúspěchy, nepříjemnými zážitky nebo traumaty
 • dokáže nastavit mysl sportovce tak, aby byla čistá, neustále ve střehu, aby neztrácel pozornost ani motivaci během sportovního výkonu

Sportovní psycholog tedy sportovce z různých pohledů studuje, analyzuje a léči vše, co ovlivňuje jeho mysl. Největší praktický přínos sportovního psychologa jsou tedy výsledky a doporučení z jeho studií, a to ve formě prezentací a seminářů, nebo knižních publikací. Pro spolupráci hledejte psychologa se vzděláním a zkušenostmi z aplikované sportovní psychologie.

Specializované sportovní psychology s kvalitním vzděláním a zkušenostmi doporučujeme pro odborné přednášky, rozvoj teoretických znalostí, nebo spolupráci na vědeckých projektech.

Sportovní Mentální Kouč

Koučem je člověk, který se snaží pomáhat skupinám či jednotlivcům překonat problémy, v něčem se rozvinout, nebo se jen posunout dále v konkrétní oblasti. Každý kouč má své metody a techniky, často je také zaměřený jen na některou oblast koučování. Jednou z nich je tedy například Sportovní mentální kouč.

Poslání sportovního mentálního kouče je v podstatě podobné jako poslání sportovního psychologa – zlepšení sportovního výkonu na základě správného duševního rozpoložení. Sportovní mentální kouč však svého svěřence spíše vede k určitému posunu, pomáhá s celkovým rozvojem vlastní osobnosti sportovce se zaměřením na výkon, nebo se zaměřuje na různé problémy, které společně se sportovcem zvládnou vyřešit.

Kouč nespolupracuje pouze s jedinci, ale i s celými skupinami a týmy. Ty umí sjednotit a vést jako celek.

Koučem se může v dnešní době nazývat prakticky kdokoli. Proto je důležité, abyste si nejdříve o kvalifikacích kouče něco zjistili. Rozsah nabízených služeb v koučování je tak široký, že je velmi dobré brát v potaz i předchozí reference a zkušenosti z oblasti, ve které pomoc potřebujete.

Proč využít služeb sportovního mentálního kouče?

 • naučí pracovat s myslí před důležitým zápasem či závodem
 • pomůže najít cestu, jak zdolat strach, vnitřní zábrany a pochybnosti
 • díky koučinku dochází k dlouhodobé psychologické stabilitě
 • maximalizace soustředění se na sportovní výkon díky hlubšímu sebepoznání
 • dokáže maximalizovat využití vnitřního potenciálu sportovce

Každý kouč má své vlastní praktiky, které si ověřuje v praxi; není tedy jednoznačné, jak by měl „správný“ koučink vypadat. Vzhledem k tomu, že na toto povolání není potřeba speciálního vzdělání, může být sportovním mentálním koučem prakticky kdokoliv. Z těchto důvodů je třeba být při volbě opatrný a vybírat si kouče s dostatečnou praxí, kvalifikací a dobrými referencemi. Ukazatelem profesionála je jistě certifikace s akreditovaným vzděláním v ČR.

Důrazně doporučujeme vyhledávat certifikované kouče. Takový kouč je povinen ctít základní etické hodnoty, současně má základní koučovací vzdělání a předpoklady pro to stát se dobrým koučem i v praxi.

Sportovní mentální kouče tak doporučujeme pro pomoc formou koučovacích sezení. Kouč vás provede procesem, kdy si formou uvědomování dokážete najít pro vás to nejlepší řešení.

Sportovní Mentální Trenér

Dalším podobným, ale velmi důležitým termínem, je „sportovní mentální trenér“ – v tomto případě se nejedná o klasického týmového trenéra, který se zaměřuje na správnou techniku pohybu a další parametry. Sportovní mentální trenér mu nicméně často sekunduje přímo v „terénu“, což je největší rozdíl mezi mentálním koučem a trenérem. U nás prozatím akreditace pro toto zaměření neexistuje, a tak se mu často věnují běžní kouči nebo kouči se zahraničním vzděláním.

Sportovního mentálního trenéra tedy najdete přímo na tréninku nebo při zápase. Před využitím služeb je vhodné se informovat a ujistit, zda máte tu čest s koučem či mentálním trenérem, abyste nebyli nemile překvapeni tím, že se na tréninku neobjeví, ale naopak se bude celý tým muset účastnit nějakého sezení. Rozdíl poznáte jednoduše – sportovní mentální trenér má často vzdělání dokončené v zahraničí, obvykle v Německu, Švýcarsku či Rakousku, kde jsou tito odborníci hojně využívaní profesionálními sportovci a týmy. Mentální trenéři v zahraničí mají skoro vždy vlastní zkušenosti z profesionálního sportu na různých pozicích.

Proč využít služeb mentálního sportovního trenéra?

 • pohybuje se přímo na tréninku a prakticky rozvíjí mentální dovednosti sportovců a trenérů
 • může do situací zasahovat ihned a řešit problémy na místě, nikoliv zpětně
 • nedává „pouze rady“, ale aktivně se sportovci pracuje a podílí se na jejich tréninku na psychologické úrovni
 • pomáhá se vypořádat s problémy při sportu a maximalizovat výkon aplikováním potřebných cvičení
 • sleduje pomyslnou hranici svých svěřenců a pracuje na jejím posunutí a zlepšení

Původně přišlo oslovení mentální trenér z německy mluvících zemí, kde se využívalo pro kouče. Postupně se tyto disciplíny oddělují, a mentální trenér je koučem, který dokáže sportovce mentálně trénovat za využití koučovacích metod. Ve sportu takový trénink většinou probíhá fyzicky přímo v prostředí daného sportu.

Oslovení mentální trenér v ČR často využívají i běžní koučové, kteří se tréninkem vůbec nezabývají. Je to dáno i proto, že u nás takové vzdělání ještě neexistuje (k 1.6.2019). V oblasti psychologie to můžeme přirovnat k rozdílu mezi „Psychologií“ a „Aplikovanou psychologií“.

Pokud se tedy rozhodnete pracovat s Mentálním Trenérem, doporučujeme vám vyjasnit si, jestli máte tu čest s „koučem“ nebo „trenérem“. Nejrychleji to poznáte podle dosaženého vzdělání nebo  specializace v zahraničí, později pak samozřejmě také během konkrétní spolupráce a jeho praktickému dopadu na váš výkon.

Sportovní mentální trenér je člověk, který vás bude trénovat a prakticky připravovat ve specifických mentálních dovednostech, případně řešit konkrétní problémy během sportovních výkonů. Ideální je spolupráce v tréninkových obdobích.

Mentor

Mentorem je obvykle velmi zkušený (často i starší) člověk, který své zkušenosti z oblasti sportu či psychologie předává svým svěřencům. Mentor je rádcem, vzorem a dobrým příkladem. Jeho přístup musí být pozitivní, musí svým svěřencům naslouchat a být jim vždy nápomocen při řešení různých situací, ve kterých se mladí sportovci ještě nejsou schopni orientovat. Mentor by měl poskytovat objektivní zpětnou vazbu, být poradcem, kritikem i přítelem.

Během vrcholné sportovní kariéry zažijete mnoho věcí, které se dají jen těžko popsat, natož pak předat někomu dalšímu bez stejných zkušeností. Mentor je člověk, který dokázal spojit své unikátní zkušenosti z vrcholového sportu s potřebným vzděláním, které mu dává možnost tyto zkušenosti předávat dalším.

Stejně jako u koučů, i zde se může mentorem jmenovat prakticky kdokoliv. Proto je důležité znát předchozí působení vašeho mentora, jeho zkušenosti a v neposlední řadě také osobnost. To, aby vám mentor seděl svou povahou a vystupováním je velmi důležité, protože jen tak mu budete moci svěřit všechny své dotazy či obavy. Musí to být tedy člověk nejen vzdělaný a velmi zkušený, ale také empatický a pozitivní.

Nejlepším mentorem se pro nás v ideálním případě stávají naši rodiče. Při hledání správného mentora tedy nejde o to hledat nejúspěšnějšího, nejslavnějšího, nebo nejvzdělanějšího, ale toho, který je schopen a ochoten vás svými zkušenostmi obohacovat, a od kterého pro vás budou mít takové zkušenosti a rady největší sportovní i osobnostní přínos.

U dětských sportovců se mentorem nejčastěji stávají automaticky rodiče. Když je však jejich děti „přerostou“, je někdy potřeba zapátrat po někom z oboru, po někom zkušenějším a s větším rozhledem. V tuto chvíli můžete zapátrat mezi profesionály, kteří se mentoringu věnují na plný úvazek a sportovní problémy řeší na denní bázi.

Proč využít služeb mentora?

 • poradí v osobním i profesním životě
 • řeší problémy v komunikaci a vztazích v týmu
 • pomáhá s osobním rozvojem a dosažením cílů
 • je příkladem a osobnostním vzorem
 • předává své mnohaleté zkušenosti a osobní ponaučení
 • v případě problémů nabízí pomocnou ruku

Ideální Mentor pro každého neexistuje. Je velmi důležité, aby si dané osoby sedly a zafungovala jistá sympatie osobnostní i odborná. U nejlepších mentorů se velmi úzce skloubí úspěchy ve vrcholném sportu s vrozenými schopnostmi a koučovacími dovednostmi. Často se tak setkáte s kouči i mentory v jedné osobě.

Většího či menšího mentora má svým způsobem už teď každý. Pokud se dostanete do sportovního prostředí nebo sportovních problémů, kdy už nevíte jak dál, doporučujeme najít si svého mentora mezi profesionály.

Motivátor

Kdo by občas nepotřeboval trochu nakopnout i v běžném životě, natož ve sportu. Někteří lidé ale mají motivace na rozdávání, a tak se stávají profesionálními motivátory, kteří umí svůj elán a nasazení přenést i na své svěřence. Motivátoři umí s lidskou psychikou na takové úrovni, že i po krátkém rozhovoru s nimi budete mít pocit, že zvládnete snad cokoliv.

Existují lidé, kteří neztrácí životní elán, ba naopak, čím více ho předávají dalším, tím více je to nabíjí. Ano, mluvíme o Motivátorech. Lidech, kteří ve vás dokáží vzbudit odhodlání k možnému i nemožnému. Najdou ve vás sílu, o které jste pravděpodobně ani nevěděli.

Aby byla sezení s motivátorem úspěšná, musíte mít nastavené priority a vědět, čeho chcete dosáhnout. Pokud si to jen myslíte a nejste si jisti, motivátor vás na této špatné cestě ještě utvrdí. Vy pak ztratíte jakékoli pochybnosti o svých „špatných“ rozhodnutích. Jestli si tedy v tomto nejste jistí a ztrácíte se už tady, je vhodné se ještě před využitím služeb motivátorů poradit například se sportovním psychologem nebo koučem. Jakmile máte své cíle ujasněné, můžete už jen pracovat na jejich dosažení. A v tom vám pořádná dávka motivace rozhodně pomůže.

Motivování se obvykle věnují také někteří kouči. Praktiky mohou být různé, měly by se ale vždy nést v pozitivním duchu. Je také dobré rozeznat, zda se nejedná o přehnanou manipulaci a kroky, které jsou nereálné a nepovedou k žádnému výsledku. I zde je tedy nasnadě volit mezi profesionály s dobrými předchozími referencemi. 

To, že pracujete s motivátorem a ne s mentálním trenérem nebo koučem poznáte snadno – bez další schůzky s motivátorem z vás motivace za pár dnů nebo týdnů jednoduše vyprchá. Schůzky s motivátorem vám totiž dodávají sílu a energii zvenčí, ale ne z vás samotných.

Proč využít služeb motivátora?

 • pomáhá dosáhnout stanovených cílů za využití motivačních metod
 • rozvíjí nejen vnější, ale i vnitřní motivaci sportovce
 • pomáhá překonat i „horší“ období
 • nabudí k lepšímu výkonu
 • dodá vám energii a odhodlání k činům

Jak tedy se sportovní psychologií nebo koučováním ve sportu začít?

Nejčastější doporučená cesta na základě našich zkušeností je:

 1. spolupráce se sportovním koučem, který vám pomůže poznat sám sebe a pro vás nejlepší cestu k úspěchu
 2. jedno nebo pravidelné setkávání s mentorem, který pomůže vyvarovat se chyb a najít efektivní řešení
 3. pro svou sportovní dráhu si zvolte zkušeného mentálního trenéra, který vás naučí co možná nejvíce mentálních a psychologických dovedností pro váš sport
 4. ve chvíli, kdy potřebujete nakopnout zvenčí, navštivte motivátora

Už víte, kdo zastává jaký úkol? Zjistili jste, koho vlastně pro dosažení svých sportovních cílů a zlepšení sportovního výkonu potřebujete? Objednejte si služby mentálního kouče, trenéra či mentora ještě dnes!

Stále nevíte, kde a jak začít? Jednoduše nám zavolejte (+420 608 904 261) nebo napište na kancelar@smtacademy.cz, rádi vám poradíme.

S jakými specialisty na sportovní psychologii se u nás setkáte?

Senior Expert SMT Academy

Vše, co musí splňovat naši Senior Experti SMT nad rámec Junior Experta SMT. Jsou zárukou nejvyšších standardů SMT, splňují 3 základní pilíře SMT Academy a plně se řídí Konceptem SMT Academy.

Koncept SMT Academy

Senior Expert SMT je si plně vědom moderních přístupů ve sportovní psychologii a dodržuje tak aplikovaný švýcarský model Kinesis Coaching Petra Vališe. Dodržuje přísný kodex a etické přístupy i v rámci interní spolupráce SMT Academy.

Komplexní přístup ke spolupráci

Naši Senior Experti SMT nabízejí v rámci služeb nadstandardní přístup, který posouvá kvalitu koučinku a mentorinku na nejvyšší úroveň. Spolupráce tak probíhá nejen v rámci objednaných časů a produktů SMT, ale dostává se vám podpory i mimo tento stanovený čas.

Bohatá praxe a zkušenosti

Naši Senior Experti disponují bohatou praxí v oblasti sportovní psychologie a mentální přípravy nejen v rámci českého prostředí. Schopnost aplikovat teoretické znalosti formou Mentálního Tréninku je vrcholem jejich práce. Umí nejen formu koučovací práce s klienty, ale disponují vzděláním a interními metodami SMT pro aplikaci mentálních dovedností přímo v rámci vašeho sportovního odvětví.

Široké spektrum nabídky služeb

Senior Expert SMT je schopný nabízet služby na úrovni oddílů, a to ve všech oblastech vzdělávání. Služby mohou zahrnovat individuální práci se sportovci, semináře i školení, online školení i zpracování vzdělávacích dokumentů pro vaše potřeby. Senior Expert SMT se ideálně hodí jako váš hlavní lektor pro Koncepční psychologickou a mentální přípravu vašich sportovních oddílů.

Tvůrčí přístup a výukové materiály

Senior Experti SMT se aktivně podílejí na vytváření výukových materiálů sportovní psychologie a mentálního tréninku. Účastní se spolupráce s jinými organizacemi a partnery v dané oblasti. Vytváří projekty na zakázku a vytváří koncepty pro vrcholový sport na úrovni olympijských her a mistrovství světa. S podporou SMT Academy jsou schopni řídit vaše vzdělávání a podpořit růst vás i vaší organizace.

Junior Expert SMT Academy

Vše, co musí splňovat naši Junior Experti SMT na psychologii, mentální koučink nebo mentorink ve sportu. Jsou zárukou kvality, profesionality a splnění 3 základních pilířů SMT Academy.

Stálá profesní evoluce

Naši odborníci pravidelně investují do svého profesního růstu a vzdělávání, aby byli stále na špici v oblasti sportovní psychologie a mohli nabízet nejnovější metody a techniky. Členství v užším týmu SMT lektorů zajišťuje pravidelnou účast na seminářích a konferencích.

Multidisciplinární schopnosti

Kromě práce jeden na jednoho jsou naši Experti schopni efektivně přednášet a prezentovat na velkých i malých akcích. Tím mohou šířit své znalosti a odbornost mezi různé sportovní komunity.

Bohatá praxe a zkušenosti

Naši Junior Experti disponují bohatou praxí v oblasti sportovní psychologie, nabízejí zkušenosti z různých sportovních prostředí a situací. Schopnost aplikovat teoretické znalosti formou Mentálního koučinku je vrcholem jejich práce.

Individuální a praktický přístup

Na základě specifických potřeb a cílů každého sportovce vypracovávají individuální mentální strategie a praktické metody, které zaručují dosažení optimálních výsledků. Členství v týmu SMT Academy je garancí schopnosti analyzovat vaše potřeby a přinést dlouhodobě efektivní řešení.

Tvůrčí přístup a výukové materiály

Naši odborníci se aktivně podílejí na vytváření výukových materiálů sportovní psychologie. To jim umožňuje sdílet své znalosti a dovednosti s širší komunitou sportovců a trenérů. Přispívají tak k celkovému zlepšení mentálního zdraví sportovců.

Externí lektor

Externí lektoři SMT Academy jsou profesionálové ve svém oboru s dlouholetými zkušenostmi. Často mají úzkou specializací na jeden nebo několik málo sportovních oborů. Jejich vzdělání je provází kariérou a svou ověřenou metodu aplikují v praxi, nebo o ní přednáší na seminářích a kurzech.

Specializace

Externí lektoři často směřují svou specializaci na konkrétní oblast, ve které mohou být i jedničkou v oboru. Jejich znalosti jsou velmi cenné především na našich specializovaných kurzech, nebo při řešení specifických individuálních témat.

Zkušenosti z praxe

SMT Academy si zakládá na schopnosti přenášet teoretické znalosti do praktických metod a postupů. Naši externí lektoři se vždy zaměřují především na využití sportovní psychologie v praxi.

Garance vzdělání

Každý z lektorů musí ovládat základní koučovací nebo psychologické dovednosti, které nabyl na některém z řady světových nebo českých vzdělávacích programů.

Znalost sportovního prostředí

Dle filosofie SMT Academy není dobrého sportovního psychologa, kouče nebo mentora, který by si sport na vlastní kůži nezažil. A čím vyšší (ne)úspěchy nebo mety ve sportu zažil, tím lépe se mu práce s hlavou popisuje. Naši lektoři s vámi proto často zabrousí do témat Olympijských her nebo Mistrovství světa.