SMT Academy
menu

Cesta k cíli

Provází: Petr Vališ

Datum vydání: 17. 05. 2021
Doba trvání: 15 min
Cena: 59 Kč

“Pokud tvůj plán selhal, změň cestu, ale nikdy se nevzdávej svého cíle.”

Objednat
Cesta k cíli

Zaměření

K jasné definici cíle a cesty k jeho dosažení je užita metodika koučovacích modelů, která kouči umožní identifikovat chtěné změny tak, aby jich koučovaná osoba byla schopna dosáhnout. Nabízený webinář se zaobírá tématikou “cesty k cíli“.  Je to právě ono jasné vymezení cíle, které je pro koučink naprosto zásadní. Kouč i koučovaný musí mít tedy jasnou představu o změně, které chce koučovaná osoba na základě spolupráce s koučem dosáhnout. Nedostatečná definice cíle má za následek stagnaci a neschopnost koučovaného postupovat na své cestě k cíli kupředu. Koučovaný tudíž není schopen benefitovat z koučinku a uskutečnit tak kýžené změny. Po absolvování webináře budete schopni jasně specifikovat cíl a zmapovat cestu k jeho dosažení.

Lektor a témata

  • Jak jasně definovat cíl pomocí koučovacích modelů?
  • Co nas čeká na cestě k cíli?
  • GROW SMARTER.
  • Cíl, realita, možnosti, cesta..
Objednat
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.