SMT Academy
menu

Ujasnění pojmů ve sportovní psychologii a mentální přípravě

Redakce Redakce 19.11.2019

Sportovní psycholog. Kouč. Mentální trenér. Mentor.

Každý si nějak říká, ale jak se v tom správně orientovat?

SMT Academy pracuje s těmito definicemi.


Sportovní Psycholog

Psychologem se obecně nazývá člověk, který se věnuje psychologii jako Psychoterapeut, Klinický psycholog nebo kvalifikovaný odborník v jednom z oborů psychologie. Sportovní psychologie je specializovaná vědecká disciplína. Obor aplikované sportovní psychologie má již přesah do praxe a práce se sportovci.

Sportovní psycholog tedy sportovce z různých pohledů studuje, analyzuje a dále zkoumá vše, co ovlivňuje jeho mysl. Největší praktický přínos sportovního psychologa jsou tedy výsledky a doporučení z jeho studií, a to ve formě prezentací a seminářů, nebo knižních publikací.

Specializované sportovní psychology s kvalitním vzděláním a zkušenostmi doporučujeme pro odborné přednášky, rozvoj teoretických znalostí, nebo spolupráci na vědeckých projektech.


Sportovní Mentální Kouč

Koučem je člověk, který se snaží pomáhat skupinám či jednotlivcům překonat problémy, v něčem se rozvinout, nebo se jen posunout dále v konkrétní oblasti. Každý kouč má své metody a techniky, často je také zaměřený jen na některou oblast koučování. Jednou z nich je tedy například Sportovní mentální kouč.

Koučem se může v dnešní době nazývat prakticky kdokoli. Proto je důležité, abyste si nejdříve o kvalifikacích kouče něco zjistili. Rozsah nabízených služeb v koučování je tak široký, že je velmi dobré brát v potaz i předchozí reference a zkušenosti z oblasti, ve které potřebujete pomoc.

Důrazně doporučujeme vyhledávat certifikované kouče s akreditovaným vzděláním v ČR. Takový kouč je povinen ctít základní etické hodnoty, současně má základní koučovací vzdělání a předpoklady pro to stát se dobrým koučem i v praxi.

Sportovní mentální kouče tak doporučujeme pro pomoc formou koučovacích sezení. Kouč vás provede procesem, kdy si formou uvědomování dokážete najít pro vás to nejlepší řešení.


Sportovní Mentální Trenér

Původně přišlo oslovení Mentální Trenér z německy mluvících zemí, kde se využívalo pro Kouče. Postupně se tyto disciplíny oddělují, a Mentální Trenér je Koučem, který dokáže sportovce mentálně trénovat za využití koučovacích metod. Ve sportu takový trénink většinou probíhá fyzicky přímo v prostředí daného sportu.

Oslovení Mentální Trenér v ČR často využívají i Koučové, kteří se tréninkem vůbec nezabývají. Je to dáno i proto, že u nás takové vzdělání ještě neexistuje. V oblasti psychologie to můžeme přirovnat k rozdílu mezi „Psychologií“ a „Aplikovanou psychologií“.

Pokud se tedy rozhodnete pracovat s Mentálním Trenérem, doporučujeme vám vyjasnit si, jestli máte tu čest s „koučem“ nebo „trenérem“. Nejrychleji to poznáte podle dosaženého vzdělání nebo  specializace v zahraničí, později pak samozřejmě také během koučovacích sezení.

Sportovní mentální trenér je člověk, který vás bude trénovat a prakticky připravovat ve specifických mentálních dovednostech, případně řešit konkrétní problémy během sportovních výkonů. Ideální je spolupráce v tréninkových obdobích.


Mentor

Během vrcholné sportovní kariéry zažijete mnoho věcí, které se dají jen těžko popsat, natož pak předat někomu dalšímu bez stejných zkušeností. Mentor je člověk, který dokázal spojit své unikátní zkušenosti z vrcholového sportu s potřebným vzděláním, které mu dává možnost tyto zkušenosti předávat dalším.

Stejně jako u Kouče, neexistuje ani ideální Mentor. Je velmi důležité, aby si dané osoby sedly a zafungovala jistá sympatie osobnostní i odborná. U nejlepších mentorů se velmi úzce skloubí úspěchy ve vrcholném sportu s vrozenými schopnostmi a koučovacími dovednostmi. Často se tak setkáte s Kouči i Mentory v jedné osobě.

Nejlepším mentorem se pro nás v ideálním případě stávají naši rodiče. Při hledání správného mentora tedy nejde o to hledat nejúspěšnějšího, nejslavnějšího, nebo nejvzdělanějšího, ale toho, který je schopen a ochoten vás svými zkušenostmi obohacovat, a od kterého pro vás budou mít takové zkušenosti a rady největší sportovní i osobnostní přínos.

Většího či menšího mentora má svým způsobem už teď každý. Pokud se dostanete do sportovního prostředí nebo sportovních problémů, kdy už nevíte jak dál, doporučujeme najít si svého mentora mezi profesionály.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články