SMT Academy
menu

Sportovní psychologie a mentalní příprava pro děti

Petr Vališ Petr Vališ 12.12.2023

Sportovní psychologie a mentální příprava hrají klíčovou roli v rozvoji mladých sportovců. Pravidelně dostáváme otázky, kdy s psychologií a mentální přípravu mladých sportovců začít. V následujícím článku se zaměříme na důležitost této oblasti vzdělávání pro děti, a to především jak a v jakém věku s přípravou začít.

Význam mentální přípravy pro děti

Sport není pouze otázkou fyzického výkonu, ale i mentální síly. Sportovní psychologie a mentální příprava se zabývá právě těmito oblastmi. Poskytuje dětem i rodičům nástroje, jak dosáhnout svého maximálního potenciálu. Většina osobnostních rysů i vlastností lidí se utváří právě v dětství. Pokud se nám podaří správně položit „základní stavební kameny“, máme většinou pro dospělost z 90% vyhráno. Některé osobnostní rysy se nám v dětství založí tak, že je pak v dospělosti velmi těžké je měnit. Největší břemeno v tomto nesou rodiče, kteří mají s dětmi nejsilnější emoční vazbu a vztah, který utváří jejich jejich mentální nastavení.

Koncept SMT Academy a Kinesis Coaching

Koncept Kinesis Coaching, který vychází především ze švýcarského a německého pojetí mentální přípravy, počítá s mentální přípravou dětí již od 6 let. V mentální připravenosti a odolnosti dětí hrají zásadní roli rodiče. Jejich role slábne ve chvíli, kdy si děti začínají hledat nové vzory. To mohou být učitelé, trenéři, sportovní osobnosti, nebo přátelé. V závislosti na vyspělosti dítěte tak vzniká prostředí pro vlastní rozvoj a dotváření osobnosti. Metody SMT Academy pracují specificky se zaměřením na konkrétní potřeby daného věku sportovce.

Důležitost integrace sportovní psychologie pro děti

Může se zdát, že sportovní psychologie pro děti je pojem až pro starší věkové skupiny. A když to řeknete, budete mít pravdu stejně, jako když řeknete, že je třeba začít co nejdříve. Záleží totiž na tom, co si pod tímto pojmem představíte. Psychologie dětí je oříškem nejen ve sportu, ale pro samotné rodiče. Každý rodič má zájem na tom, aby vychoval zdravého a úspěšného potomka. Jde ale o to, jakým způsobem to provedete. V našem pojetí je zásadní, aby už rodič samotného dítěte měl pojem o základních mentálních postupech a principech, které pak může přenést na své dítě. Sport se stane jakýmsi hřištěm, na kterém se tyto principy dají aplikovat bez větších škod. A čím dříve a čím efektivněji se to povede, tím dříve máte jako rodiče vyhráno.

Kdy začít s mentální přípravou?

Začít se zabývat mentální přípravou dětí by měli rodiče a trenéři co nejdříve. Už od útlého věku mohou děti začít rozumět základním principům mentálního tréninku. Důležité je však dodržovat vhodný přístup a nezatěžovat děti nadměrným tlakem. Každé dítě má svou osobnost, vývoj i předpoklady. Je třeba tak dát sportujícím dětem prostor pro to, aby se sami realizovali a nacházely sobě efektivní cestu k rozvoji. Od zmíněných 6 let doporučujeme integrovat koučovací principy a principy uvědomování do tréninkových plánů. Náš letní kemp je pro to ideální platformou. V mladším věku jde především o dovednosti rodičů sportujících dětí. Ty vám předáváme na našem semináři zaměřeném na rodiče. Jakmile je kolem 12 let dítě připravené na individuální spolupráci, doporučujeme pak některého z našeho expertního týmu SMT Academy.

Sebevědomí a motivace

Děti se učí důvěřovat svým schopnostem a nalézat v sobě motivaci k dosažení svých cílů. Sportovní psychologie poskytuje techniky pro budování sebevědomí a udržení motivace i v náročných situacích. Mentální příprava dětí ve sportu pracuje především s budováním vnitřní motivace, jakéhosi motoru, který děti provede úspěchy i neúspěchy. Budování zdravého sebevědomí je zásadní pro udržení motivace a naopak. Vnější motivace u dětí funguje jen krátkodobě. Proto je velmi důležité, aby měly děti prostor pro vlastní kreativitu, rozhodování, i odpovědnost za ně. Vnitřní motor mají jen děti, které vědí co a proč to dělají, a hlavně je to „jejich“. Ve sportu se tak rozhoduje především ve chvílích, kdy se nedaří, nebo když děti začnou odtahovat jiné aktivity.

Koncentrace a pozornost

Schopnost soustředit se je klíčová pro úspěch v jakémkoli sportu. Děti se učí techniky, jak zlepšit svou koncentraci a udržet pozornost i v prostředí plném rušivých faktorů. Schopnost koncentrace je dnes silně narušena moderními technologiemi, které fungují především instantně a krátkodobě. Mozek se tak nenaučí vidět dál než pár sekund nebo minut, poté se koncentrace a pozornost vytrácí. Opět je naprosto zásadní, aby se tyto dovednosti trénovaly již od útlého věku sportovců. Především pak pozornost je jedním z největších démonů nejen malých dětí, ale i olympijských vítězů. Zaměřením pozornosti se zabýváme snad ve všech našich kurzech.

Zvládání stresu a tlaku ve sportu

V soutěžním prostředí se děti často setkávají se stresem a tlakem. Sportovní psychologie jim pomáhá vyrovnat se s těmito emocemi a zachovat klidnou a soustředěnou mysl i v nejnáročnějších okamžicích. Problémem těchto dvou pojmů, nejen ve sportu, je jejich relativita. Co je pro jednoho už vysoký stres, pro druhého je odpočinek. Mentální odolnost a odolnost vůči stresu je dlouhodobá záležitost. Je třeba je mentálně trénovat a posouvat tak svou individuální laťku. Menší stresové situace by se měly stát běžnou součástí života nás všech. Udržují nás ve střehu, jsou zdravé pro naše instinkty a především posouvají naše schopnosti odolávat vnějším i vnitřním tlakům. U dětí se tedy nesnažte o nastavení dokonalého světa bez problémů a tlaků. Naopak. Čím více překážek dětem nastavíte, tím odolnějšího jedince vychováte. Sport je plný stresů i tlaků, důležité ale je, jestli s nimi umíte naložit.

Závěr

Mentální příprava je nezbytnou součástí tréninkového programu pro děti v každém sportu. SMT Academy nabízí odbornou pomoc a podporu jak rodičům, tak i dětem, aby mohly dosáhnout svého maximálního potenciálu v sportu i v životě. S investicí do mentálního tréninku mohou děti dosáhnout významných úspěchů a rozvíjet se nejen jako sportovci, ale i jako jedinci. Osobní i sportovní rozvoj jde ruku v ruce a je nevyhnutelné, aby oba světy rostly společně. Čím dříve se svými dětmi začnete mentálně trénovat a koučovacími principy zvýšíte jejich psychickou připravenost a odolnost, tím dříve máte vyhráno. A hlavně nezapomeňte, že některé věci se dají zvládnout jen v dětství, později už na ně není čas ani příležitost.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články