SMT Academy
menu

Spolupráce s Victoria VSC – Vysokoškolské sportovní centrum

Petr Vališ Petr Vališ 01.05.2024

Kdo je VICTORIA VSC

VICTORIA VSC – Vysokoškolské sportovní centrum, organizační složka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sídlí v Praze a působí na území České republiky. Je centrem sportovní přípravy reprezentantů ČR, které nabízí moderní přístup k tréninku, podporuje sportovce, trenéry i realizační týmy. Poskytuje odborné služby pro oblast sportu a tělovýchovy. VICTORIA VSC se zaměřuje na osobnosti schopné spojit sport a vzdělání, ať už jde o sportovce či trenéry. Pro trenéry a servisní pracovníky zajišťuje sportovní vědu, metodiku a trénink, a stojí tak jako unikátní platforma, která modernizuje tréninkové metody a zajišťuje konkurenceschopnost reprezentantů na mezinárodní úrovni. Díky špičkovému servisu, vybavení a sociálnímu zabezpečení je VICTORIA VSC klíčovým hráčem ve vývoji českého sportu.

Moderní platforma pro sportovní excelenci

VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum je místem, kde se spojují nejnovější poznatky v oblasti sportu s výukou, tréninkem a servisem. Cílem této organizace je vytvořit prostředí, které podporuje nejen sportovní výkony, ale i osobní rozvoj. S důrazem na moderní přístup k tréninku a vzdělání poskytuje VICTORIA VSC reprezentantům ČR potřebné nástroje k úspěchu. Prostřednictvím genderově vyváženého personálu a sociálního zabezpečení nabízí centrum podporu a inspiraci pro každého, kdo se snaží dosáhnout vrcholových výsledků ve sportu a zároveň si udržet vysokoškolské vzdělání.

Spolupráce SMT Academy a VICTORIA VSC v oblasti sportovní psychologie

SMT Academy a VICTORIA VSC zahájily dlouhodobou koncepční spolupráci v oblasti sportovní psychologie a mentální přípravy sportovců. David Vavruška, dlouholetý fotbalový trenér z nejvyšší české fotbalové soutěže, se stane hlavní tváří této spolupráce. Prvním krokem je školení trenérů v oblasti mentální přípravy na SMT Academy. Dalšími kurzy budou například vzdělávání sportovců v Přenosu výkonu z tréninku do soutěže. SMT Academy poskytne své zkušenosti a vzdělávání i prostřednictvím individuálního koučování pro sportovce a trenéry, a to zdarma díky podpoře VICTORIA VSC. Tato iniciativa má za cíl začít systematicky pracovat s mentální přípravou jak pro trenéry, tak pro sportovce. Plánem spolupráce je vyřešit současné nedostatky v této oblasti a přesunout práci k prohlubování znalostí a dovedností. SMT Academy se zavázala k dlouhodobému rozvoji českého sportovního prostředí, a proto je nám ctí pomáhat nadaným sportovcům z tohoto sportovního centra.

Inovativní přístup ve sportovním vzdělávání

Petr Vališ a David Vavruška přizpůsobili osvědčený švýcarský koncept vzdělávání na potřeby českého sportovního prostředí. Tento koncept má pomáhat nejen menším oddílům s nižším rozpočtem, ale i velkým spolkům a asociacím. Díky spolupráci s českými olympioniky a Českým olympijským výborem má SMT Academy možnost využít získané znalosti a připravovat mladé sportovce na vrcholné mistrovské výkony. Spolupráce mezi SMT Academy a VICTORIA VSC má za cíl nejen posun ve výkonnostní, ale i lidské stránce mentální přípravy sportovců a trenérů. SMT Academy je připravena dodržovat striktní etické zásady a vlastní kodex. Nabídneme komplexní služby vzdělávání a individuální spolupráce pro rozvoj jednotlivců.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články