SMT Academy
menu

Mo-ment-ální

Redakce Redakce 29.03.2020

Okamžik hlubokého vhledu, prožité zkušenosti a otřes dosavadního poznání.

I tak se dá nazvat moment, kdy něco, o čem jste dosud vůbec nevěděli, projde vaším vědomím, vy to mentálně (vědomě) uchopíte a již navždy je to vaše…

Co se v tu chvíli stane?

Něco z vašeho hlubokého nevědomí vykoukne ven a ukáže se ve vědomí. Pokud ten MOMENT uchopíte, zvědomíte si tak probíhající zkušenost a můžete ji později znovu a opakovaně využít.

Příklad:

Brankář začne panikařit při ataku protihráče a zbrkle odkopává míč. Je to jeho typické chování pod tlakem. Když si o tom ale povídáme, náhle si své chování zcela jasně uvědomí, dokáže ho popsat a mnohem lépe mu rozumí. Je mu více jasné, co se v tomto momentu vlastně odehrává. V dalším zápase si svého chování více všímá, rozumí lépe svému jednání a dokáže daný MOMENT jistěji kontrolovat. Tlak už nad ním nemá takovou moc…

Tak může vypadat moment, který v tu chvíli MENTÁLNĚ uchopíte. Zkusme si přeložit jinak slovo MOMENTÁLNĚ – je to jako “probíhající v tomto okamžiku, zároveň přítomno v mém vědomí“.

Hra se slovy je zajímavá, jistě se nám ještě připlete do cesty. Teď už ale musím jít, protože mám konzultaci. Budeme hledat (mo)MENT(ální) situace a povídat si o tom, co se v nich opravdu děje…

https://www.smtacademy.cz/

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články