SMT Academy
menu

Mentální příprava sportovců

Petr Vališ Petr Vališ 30.11.2022

V posledních letech se napříč světem kromě fyzického tréninku klade mnohem větší důraz na mentální přípravu a rozvoj psychické stránky sportovců. Mentální příprava sportovců je důležitá. Hlava totiž rozhoduje, i když všechny ostatní složky přípravy jsou stoprocentní.

Psychologická příprava sportovců by měla být naprostou samozřejmostí a je třeba ji plně integrovat do tréninkového plánu každého sportovce nebo sportovního týmu. Pokud si totiž osvojíte dovednosti spojené se silnou psychikou a naučíte se je využívat, budete se cítit skvěle, zlepšíte své výsledky a mnohem snadněji porazíte svého soupeře.

K základním principům mentální přípravy patří:

Proč trénovat psychiku

Zejména na vrcholové sportovce jsou kladeny vysoké nároky. Zvyšující se psychický tlak je proto třeba umět dokonale regulovat a zvládat. Mentální příprava i trénink psychických vlastností a odolnosti vysoce pozitivně ovlivňuje sportovní výkon. Pomáhá totiž sportovcům zvládat stres, napětí i působení vnějších negativních vlivů a tím ovlivňuje jejich psychiku k dosažení maximálních výkonů. Trénink psychiky by měl být tedy stejně intenzivní jako fyzický trénink sportovce.

Koncept seberegulace Alberta Bandury

Učení se pomocí modelů chování je konstruktivní proces aktivního posuzování, které řídí 4 navzájem spjaté komponenty či procesy:

 1. Pozorností – osoba pozoruje a přesně vnímá modelové chování
 2. Pamětí – pamatuje si dříve pozorované modelové chování
 3. Motorickou reprodukcí – symbolicky přenáší kódované paměti modelového chování do nových vzorců odezvy
 4. Motivací – při potenciální přítomnosti posílení modelové chování realizuje

Všechno je to v hlavě

Sportovci intenzivně trénují a často doslova dřou do úmoru. Před závody, utkáními a soutěžemi pak najednou cítí neklid a nervozitu a nevědí co s tím. Vědí, že jim to na tréninku šlo skvěle, hravě zvládli i přípravné závody, ale na větších turnajích a soutěžích se najednou cítí nejistí. Neposlouchá je hlava ani tělo. I když se snaží vše dělat stejně a správně, zůstat v klidu a plně se koncentrovat, mysl a okolnosti jim to prostě nedovolí. I maličkosti negativně ovlivní jejich psychiku.

Pozor na pocit selhání

Pokud sportovec neuspěje, dostaví se pocit selhání a zklamání, který dokáže v hlavě hluboko zakořenit. Pokud nemáte myšlenky pod kontrolou, tělo vám nedovolí dostat ze sebe maximum. Psychika prochází velkou zkouškou, na kterou musíte být připraveni. Schopnost zvládaní trémy, nervozity, emocí a neúspěchu je naprosto k nezaplacení. Umění koncentrace tvoří klíčovou součást sportovního světa. Dovede vás dostat co nejvýš. Proto investujte čas i peníze do psychické sportovní přípravy.

Investice do mentální přípravy ve sportu

Investice do mentální přípravy se vám vrátí formou sportovních úspěchů. Na psychické stránce je při sportu třeba pracovat. Budete díky tomu odolnější, schopnější ovládat tělo i mysl a nakonec budete mnohem úspěšnější a výkonnější. Sportovci využívají mnoho technik a postupů, které se individuálně volí podle jejich osobnosti a potřeb. Každý mentální kouč má jinou cenu. Cena koučinku se odvíjí od zadání, četnosti i místa setkávání a pohybuje se od 1000 Kč za sezení.

Trénink dělá mistra

Úspěšní sportovci se oproti těm méně úspěšným podle studií a výzkumů vyznačují vyšší koncentrací, sebedůvěrou, motivací i odhodlaností, schopností lépe regulovat napětí a kontrolovat situace během závodu. Používají mentální techniky, dosahují stabilních vrcholných výkonů, lépe kontrolují své myšlenky i kroky při výkonu, umí lépe plánovat přípravu i cíle a zvládají i prohru a neúspěch. Jsou odolnější, stabilnější, věří si a neovládají jenegativní vlivy ani myšlenky.

Princip stanovování cílů:

 1. Přitahují pozornost k důležitým prvkům k správnému zvládnutí dané činnosti
 2. Cíle mobilizují úsilí sportovce
 3. Prodlužují vytrvalost sportovce
 4. Podporují rozvoj nových strategií učení

Systematická mentální příprava

Trénink psychiky musí být pravidelný, dobře naplánovaný, systematický, vedený a kontrolovaný kompetentní osobou. Mentální trénink aplikovaný do tréninku, a to zejména v soutěžním období, kdy je zátěž na psychiku nejvyšší, zajistí stabilní vrcholové výsledky. Pokud si ho sportovec osvojí, nacvičí a zažije tak, že se stane součástí jeho sportovního života, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Důležité fáze programu psychologické intervence:

 1. Edukační
 2. Nácvikové
 3. Praktické

Techniky mentální přípravy

Pozitivní vliv mentálního tréninku na výkonnost sportovců potvrzuje mnoho výzkumů. Pro udržení motivace využívají elitní sportovci techniku stanovování dlouhodobých a krátkodobých cílů, trénink pozornosti, koncentrace a imaginace i techniku vnitřní řeči. Ti nejlepší díky ovládnutí psychiky dovedou podávat skvělé výkony na hranici svého potenciálu a umí využít tlak ve svůj prospěch. Zvládají úzkost, obavy i strach a lehce se vyrovnají s rušivými faktory než ti méně úspěšní.

Technika stanovování cílů a simulace

Technika stanovování cílů tvoří základ mentálního tréninku. Její využití v technice dále zmíněné imaginace vede k udržení vysoké motivace, potřebné k dosahování vynikajících výkonů. Technika simulace určitých situací podpoří postupné přivykání si na náročné situace, zahrnuje trénink jejich zvládání a celkovou přípravu na ně. Zahrnuje nacvičování žádoucích reakcí během vypjatých a náročným situací při sportu, přehodnocování předešlých reakcí a vytváření nových reakcí a postojů.

Technika sebeinstruktáže pro navození koncentrace

Technika sebeinstruktáže se využívá pro zklidnění mysli a zastavení nežádoucích myšlenek, které se objevují zejména před závody, soutěžemi, turnaji či utkáními nebo v jiných vypjatých situacích, při kterých je nutné mít svou psychiku pod kontrolou a zůstat plně koncentrovaný. Neklid, nervozita a negativní myšlenky odvádějí pozornost, ubírají energii a brání v podání nejlepších sportovních výkonů.

Technika Stop

Technika Stop se v psychologii využívá naplno. Při mentálním tréninku si sportovec úmyslně vyvolá negativní představu či myšlenku a následně se ji pokusí zastavit pomocí slova Stop. Po zastavení řetězce nekonečných trýznivých myšlenek dojde k přerušení negativní představy a tím vznikne nový prostor pro aplikaci vhodné, žádoucí a pozitivní představy. Sportovní koučink vám pomocí této techniky pomůže osvojit si přirozené reakce a přenést je do závodu, turnaje, utkání či soutěže.

Technika imaginace

Technika imaginace postupně sportovce učí využívat představy určitých událostí, které se následně realizují v praxi. Může se týkat dosažení konkrétního cíle nebo jen dílčího cíle, jako je pohyb nebo sportovní technika. Sportovec se naučí své představy využívat. Bude umět kontrolovat a regulovat jejich obsah. Imaginace přispěje ke správnému rozhodnutí před provedením konkrétní akce a k jejímu efektivnějšímu provedení. Učení a upevnění dovedností se zjednodušuje, podporuje motivaci a pomáhá k udržení energie při sportovním výkonu.

Taylorův konceptuální model psychické přípravy pro tvorbu závodních mentálních strategií:

 • Porozumění specifickým potřebám jednotlivce
 • Detailní znalost specifických nároků daného sportovního odvětví
 • Začlenění informací pro identifikaci kritických psychologických faktorů ovlivňujících výkon
 • Vypracování co nejefektivnější závodní mentální strategie pro daného sportovce

Aplikace psychologické přípravy do tréninkového procesu

Při aplikaci psychologické přípravy do tréninku je nutné, aby si sportovec uvědomil, jak velkou roli hraje psychika na dosahování výkonů. Pokud si zdokonaluje psychické schopnosti, učí se novým dovednostem a jejich zautomatizování, integruje je do tréninku a do situací při závodu. Pak si umí poradit v každé situaci i bez trenéra či mentálního kouče a není na nich závislý. Elitní sportovci se umí efektivně vyrovnat se stresovými situacemi a plynule se přizpůsobit změnám.

Kdy zahájit psychickou přípravu

Sportovní psychologové vědí, jaký je v závodním období stres. Proto psychickou přípravu nejčastěji zahajuji mimo období závodů. Dopřejte si dostatek času na poznávání, plánování, učení a trénink mentálních technik zlepšujících sportovní výkonnost. Dlouhodobý mentální trénink vám pomůže vybudovat silnou psychickou úroveň a v následující sezoně dosáhnout výrazně lepších výkonů.

Proces mentálního tréninku

Mentální trénink je dlouhodobý proces, který vyžaduje svůj čas. Pokud jej začleníte do ročního tréninkového cyklu, jak se říká, do roka a do dne zaznamenáte výsledky. Určitě nestačí zajít jen na pár konzultací za sportovním psychologem. Aby se z vás stali silní, odhodlaní a úspěšní sportovci, vaše mentální příprava vyžaduje dostatek času pro naučení, ukotvení a zautomatizování vámi nově vytvořených návyků.

Postup mentální sportovní přípravy

Psycholog zmapuje dosavadní mentální návyky sportovce, prozkoumá jeho názory, postoje i stavy a analyzuje jejich vnímání se skutečností. Zaměří se na rozlišování mezi skutečností a subjektivními pocity a hodnocením. Společně s vámi pracuje na plánech, dílčích krocích, cílech, posílení motivace a tréninku mentálních technik.

Podle studií více než 95 % špičkových sportovců běžně využívá imaginaci a schopnost do detailu prožít situaci v mysli při tréninkovém i závodním procesu.

Systematický fyzický a mentální program

Systematická psychologická příprava se zaměřuje na odstranění negativních příznaků ovlivňujících výkonnost. Techniky využijete ve sportu i obecně v životě. Konkrétní kroky efektivně ovlivní myšlení i jednání sportovce a tím i jeho výkon. Sportovci, kteří pracují a rozvíjejí vedle fyzického tréninku i psychické dovednosti, se každoročně řadí mezi světovou elitu. Mentální trénink je v životě sportovce stejně důležitý jako fyzická příprava, jinak nemůžete využít svůj potenciál naplno.

Jak najít mentálního kouče

Po prvním setkání poznáte, jestli vám sedí lidsky. To je velmi důležité. Koučovi odhalujete své myšlení a nejniternější pocity ve vašem životě. Pokud cítíte, že vám nějak nesedí a necítíte k němu důvěru, nepřijímejte ho, i když má skvělé certifikáty a reference. Na prvním pohovoru, který bývá většinou zdarma, zjistíte, zda pro vás má smysl s ním spolupracovat. Své tajnosti přece neřeknete někomu, kdo vám nesedí.

SMT Academy vám nabízí nejen certifikované a zkušené sportovní psychology, kouče a mentory, ale také profesionály se zkušenostmi právě z profesionálního sportu, kam se jen tak někdo nedostane. Hájíme zásadu 3 pilířů SMT Academy, proto si můžete být jistí, že budete v dobrých rukách.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články